Lekprojektet HT -14

I två veckor har 07orna haft ett lekprojekt i klassen. Det har varit igång under varje skoldags första 30 minutersrast.

Det fungerar så att vi har lekt nio lekar tillsammans i klassen, så att vi kan reglerna gemensamt. Sedan har vi lottat en grupp om nio till tio barn som ska leka en av dessa lekar under första rasten i två skolveckor. Det blir sammanlagt tre lekar per rast som leks på bestämda platser runt om på skolgården. Även lekarna har lottats.

Efter rasterna har vi rett ut eventuella konflikter som haft med lekarna att göra helklass.

Varför har vi gjort detta?

* För att ”packa elevernas ryggsäckar” med gemensamma lekar som de alla kan och har gemensamma regler för. Det underlättar för att vi lekt dem tillsammans, satt reglerna tillsammans, och har speciella platser på skolgården där vi tänker oss att man kan leka dessa.

* För att sprida trygghetspunkterna i klassen. Det är bra att eleverna lär känna varandra och att alla kan leka tillsammans. Speciellt om ens ”bästa kompis” är sjuk, då ska man inte behöva känna sig ensam eller otrygg.

* För att eleverna har varit olika länge i gruppen. På det här sättet bygger vi en gemenskap tillsammans och en klassidentitet. ruppbildning. Gemenskapen i klassen skapar färre smågrupper och vi bygger en klassmentalitet tillsammans istället.

* Genus! Alla kan leka med varandra, tjejer som killar!

* Verktyg för konflikthantering. Vi samtalar tillsammans och kommer gemensamt fram till lösningar och hur vi kan agera när något händer. Vi lyfter även bort vikten av att det är så viktigt att inte bli ”kullad” eller att bli det. Blir man kullad och man inte kommer överens om huruvida det är så eller ej – spelar det verkligen så stor roll? Kan man bara rycka på axlarna och säga ”ok, jag är kullad”? Kullaren bestämmer har vi som regel.

Är du nyfiken på vilka lekar vi lekt så finns materialet här:

LekarRegler

LekarBilder

Jag vill också rekommenderar er att läsa Katarina Gustafsons avhandling ” Vi och dom i skola och stadsdel: Barns identitetsarbete och sociala geografier”.

Utvärdering

Då vårat lekprojekt nu är avslutat har vi idag utvärderat det tillsammans. Eleverna har svarat på en utvärdering som jag skapat i ett google-formulär och som jag sedan sammanställt. För att se resultaten kan du kika nedan.

Jag vill poängtera att resultaten måste läsas med bakgrund av att eleverna går höstterminen i ettan och det är första gången vi genomför en sådan här typ av utvärdering. Viktigt att veta är också att det är jag som skapt utvärderingsdokumentet. Det innebär att, även om jag försökt att inte vinkla frågorna, så måste vi ta hänsyn till hur frågeställningarna är utformade i en analys av resultaten. I frågan om ”vad som varit bra med lekprojektet” har jag valt alternativ utifrån syftet med projektet. I frågan om ”vad som ej varit bra med lekprojektet” har jag valt alternativ utifrån de klagomål som eleverna kommit med under projektets gång.

Föräldrar har också pratat med eleverna hemma och mailat in utvärderingar till mig under projektets gång.

Vi kan se att det finns en del att arbeta med, men att projektet till stor del varit uppskattat och gett positiva effekter. Jag ser fram emot att testa det igen med eleverna, efter en genomgång av statistiken, med modifieringar vi gemensamt kommer på för att bygga bort de negativa effekterna projektet haft. Jag som lärare kan varm rekommendera detta – det har varit lärorikt för mig och jag upplever att vi har skapat ett gemensamt språk för att tala om hur vi är med varandra, hur vi leker och för att reda i konflikter.

Om du har svårt att se informationen, klicka här för att få upp i nytt fönster.

(Utvärderingen har ej varit anonym men är här anonymiserad.)

BauWow – musikvideo med Baui och 07orna

Nu har den kommit – musikvideon som 07orna varit med och spelat in! Superkul!

Musikvideon gjorde vi tillsammans med Superrara Silversara och Beppe Singer – tack till er för en jättekul dag och rolig musikvideo!

Kika på musikvideon här:

 

Träna alfabetet och avkodningen med appar

Här kommer några tips på bra appar att träna bokstäver och avkodning med, för de som precis ska lära sig läsa eller precis har börjat läsa. Det är rena ”färdighetsträningsappar”. Samtliga appar länkas till deras recensioner på skolappar.nu.

happilaser

 

Happi läser – För ljudande nybörjarläsare

 

abcspelet

ABC-spelet – Ett komplement vid första läsinlärningen

 

laskoden

Knäck läskoden – Träna bokstavsljud på ett lustfyllt sätt

 

 

 

bornholmslek

 

Bornholmslek – Språklekar á la Bornholmsmodellen

 

lyssnaochlas

Lyssna och läs – För den första lästräningen

 

bokstavspussel

 

 

 

 

Bokstavspussel – Ljuda ihop ord i första läs- och skrivinlärningen

bokstavslek

 

Bokstavslek – Lärande lek med ljud, bokstäver och ord

 

lasochforsta

 

 

 

 

Läs och förstå – Öva läsförståelse