Flippat föräldramöte

Kära föräldrar

Nu är det knappt en vecka kvar tills det är dags för föräldramöte. Tisdagen den 9/9 träffas vi klockan 18.00 i matsalen. Där kommer alla föräldrar som har elever i årskurs 1-3 att få gemensam information av rektor och biträdande rektor samt en presentation av pedagoger i arbetslaget. Efter samlingen i matsalen kommer fritids att informera om sin verksamhet på respektive avdelning och efter det träffas vi i klassrummet. Senast 20.00 ska mötet vara slut.

Effektiva och deltagande möten hoppas jag att ni alla uppskattar. För att föräldramötet inte ska bli information i monolog så skickar jag här ut information som jag önskar att ni tar del av innan mötet. Under mötet får vi sedan chans att samtala och ställa frågor som kanske kommer upp när ni läser informationen. Det här sättet att hålla mötet på kallas inom skolan för ett ”flippat” föräldramöte. Mer om det kommer jag att berätta om på mötet.

Om det är något ni önskar ta upp under föräldramötet, något som intresserar just dig särskilt eller något du skulle vilja fördjupa dig i? Skriv en kommentar på detta inlägg och berätta vad, eller mejla mig, så kommer jag att ta med det i planeringen.

Uppdrag

Under föräldramötet kommer vi att samtala om vilka förväntningar vi har på varandra. Vad har du för förväntningar på mig? På skolan? På ditt barn? Och jag kommer att berätta vad jag har för förväntningar på dig som förälder.

Jag önskar att du funderar över dina förväntningar så att du kan redogöra för dem under föräldramötet, både i mindre grupp och stor grupp.

Innan föräldramötet kan du börja med att fylla i dina förväntningar på mig via tjänsten Answergarden, på denna länk.

Nedan kommer mer info inför mötet: 

Vad gör vi i skolan?

Svenska skolan styrs av en läroplan som kallas LGR11. Läroplanens kapitel ett och två handlar om skolans värdegrund och uppdrag samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen.

(Vid intresse kan kapitel ett och två läsas här.)

Kapitel tre innehåller samtliga ämnens kursplaner. Där hittar du bland annat kunskapskraven för alla ämnen.

Från och med första klass finns det reglerat vad eleverna ska lära sig och vad de måste kunna. Kunskapskrav finns utskrivet för varje stadie, i årskurs tre, sex och nio. Det innebär att eleverna i årskurs ett, två och tre siktar mot och bedöms efter kraven i trean.

Läsning och läxor

Läxors vara eller icke vara är ofta en omdebatterad fråga. Det finns ingen forskning i dag som stödjer läxor. Det vi däremot vet är att vi blir goda läsare om vi läser mycket och ofta. Läsning kräver träning. Barn som omges av en läsande miljö och får goda läsande förebilder brukar ha lättare att bli en god läsare. Här behöver skolan och hemmen ta ett gemensamt ansvar. Se till att läsa högt för era barn, även om de kan läsa själva. Låt dem läsa för er och samtala om texterna tillsammans.

Jag kommer inte att skicka hem många läxor, då jag menar att det mesta skolarbetet ska vi klara av i skolan. Men just läsläxa och läxor som till exempel träning av tiokamrater, multiplikationstabeller (senare även glosor) och liknande kommer eleverna att få med sig hem ibland. Det kan även hända att eleverna får ett uppdrag i läxa vid något tillfälle, om vi arbetar med något tema i till exempel So eller No. Det kan vara läxor som till exempel ”Ta reda på vad ni sopsorterar hemma”.

Jag har en liten önskan: att ni alla ser till att skaffa lånekort på biblioteket i Skogås till era barn. Detta så att vi ska kunna låna e-böcker och läsa på våra iPads. Lånekort inklusive pinkod behövs.
Här är en länk med en guide på hur det går till. 

ASL

ASL står för Att Skriva sig till Läsning. Denna metod handlar, precis som det låter, om att lära sig läsa genom att skriva. Det är en relativt ny metod som låter oss ta oss an skriv- och läsundervisningen på ett helt annorlunda sätt jämfört med mer traditionella metoder. Några av tankarna med metoden är att undanröja hindren som kommer med att skriva för hand, då motoriken kan blocka eleverna från att få flyt i sin skrivning. Eleverna skriver egna texter som de sedan använder för att öva bokstavsljud och den språkliga medvetenheten. Genom att eleverna läser sina egna texter har de en helt annan förförståelse jämfört när de läser andras texter och läsundervisningen kan bygga på den läsförståelsen.

(Om du vill kan du läsa mer om ASL här.)

iPad

Eleverna arbetar med 1:1, som innebär en iPad per elev. Arbetet med digital teknik i undervisningen skapar nya möjligheter att fördjupa och förlänga lärandet. Jag har skrivit mer om detta här, för er som är intresserade.

Vill du ha tips på bra appar för att lära? Då rekommenderar jag skolappar.nu. Där kan du söka på appar indelat efter både ämne och ålder och du får en recension av appen.

FAQ

Nedan har vi listat några vanliga frågor och svar på dessa (Frequently Asked Questions). Eleverna har också fått hem en folder förra veckan där ni kan hitta all viktig information.

Frånvarorapportering

Om en elev är sjuk måste ni föräldrar sjukanmäla eleven VARJE DAG till Skola24. Det räcker alltså inte att bara göra en sjukanmälan första dagen. Detta behöver ni göra innan 07.45 samma dag som eleven kommer att vara frånvarande. Det är mycket viktigt att ni anmäler sjukfrånvaron i tid i skola24. Om ni ej anmält frånvaron måste vi ringa hem för att dubbelkolla varför eleven ej kommer till skolan. Detta för att försäkra oss om att det inte hänt eleven något på väg till skolan.

Eftersom vi står själva i klassrummet är det ytterst viktigt att ni sjukanmäler i tid. När ni ej gör det blir vi tvungna att gå ifrån klassen för att ringa, vilket vi hoppas att slippa göra. Tiden i klassrummet är värdefull och det är viktigt att vi kan komma igång med undervisningen direkt på morgnarna.

Ledigheter

Eleverna kan beviljas ledighet i upp till tio dagar på ett läsår. Läraren kan bevilja 5 dagar och rektorn ytterligare 5. Ledighet bedöms från fall till fall, där hänsyn till elevens kunskapsutveckling är den viktigaste faktorn. På Edboskolan anser vi att eleverna ska vara i skolan under ordinarie skoltid och vi är därför restriktiva med att bevilja ledighet.

Föräldrar i skolan

Föräldrar får förstås gärna besöka verksamheten. Om det inte passar säger vi till. Räkna med att få bidra på olika sätt när du besöker oss. Vi tar tacksamt emot initiativ som stärker lärandet och gör skolan och skolgården bättre.

Saker att tänka på

Att skicka med extrakläder med eleverna, ifall de blir blöta eller det sker en olycka som gör att de behöver nya kläder.

Att skicka med en mugg/flaska med namn på, som de kan ha vatten i. Eleverna blir ofta törstiga både under raster och under lektionerna.

Att skicka med inneskor, så att eleverna slipper bli kalla och blöta om fötterna.

Att alltid ha kläder efter väder på plats. Vi är ute, även om det regnar, även när det snöar. Skor, vantar, mössor, regnkläder, extra tröjor – klä ditt barn efter väderlek!

Mötets agenda

(Kan komma att fyllas på)

1. Gemensam information i matsalen för åk 1-3.

2. Fritids informerar.

3. Kort presentation (i klassrummet).

4. Frågor från föräldrarna.

5. Eventuella önskemål från föräldrar.

6. Våra förväntningar. Vi samtalar i grupper och gör instick i helgrupp.

7. Appar

8. Tack för i kväll!

 

Här kommer ett kort klipp som ni gärna får ta del av, som utgångspunkt för ett gemensamt förhållningssätt:

 

Tillsammans lyckas vi långt bättre än var för sig!

Vi ses snart!

Uppdatering:
Här kommer presentationen för kvällen.

Tack till Magnus Blixt och Skapaskolan för inspiration.