Matematik

Kunskapskrav i matematik, åk 1-3

 • Du kan lösa enkla matteproblem och beskriva hur du löser dem. Du kan värdera om dina svar är rimliga.
 • Du väljer lämpliga metoder när du löser matteproblem.
 • Du kan använda mattebegrepp i vardagen och beskriva dem med hjälp av symboler, saker eller bilder.
 • Du kan ge exempel på hur några mattebegrepp hör ihop.
 • Du kan beskriva hur olika tal (naturliga tal) är uppbyggda, hur de kan delas upp i mindre delar och hur de förhåller sig till varandra.
 • Du kan dela upp heltal i enkla bråktal och jämföra dem. Du vet vad bråktalen heter.
 • Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för geometriska figurer. Du kan jämföra figurerna och beskriva deras läge med hjälp av lägesord.
 • Du kan ge exempel på hur saker hänger ihop med varandra i matematiken genom att använda till exempel begreppen dubbelt, hälften, mindre, färre, tio gånger så lång som och en frukt delad på fyra delar består av fyra fjärdedelar. Du använder dem i situationer som du känner igen.
 • Du kan göra enkla uträkningar. Du väljer passande sätt att göra dessa.
 •  Du kan använda huvudräkning för att göra enkla uträkningar med de fyra räknesätten.
 •  Du kan välja och använda metoder för att skriva enkla uträkningar med addition och subtraktion.
 •  Du kan använda likamedstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.
 •  Du kan rita av och med hjälp av instruktioner göra enkla geometriska figurer.
 •  Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
 • Du kan beskriva och prata om hur man kan göra uträkningar. Du använder saker, bilder, symboler och matteord som hör ihop med det du beskriver.
 • Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.
 • Du kan med hjälp av matematiska begrepp diskutera hur man väljer metoder, räknesätt, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och talföljder. Du bedömer om resultaten är rimliga, Du kan förklara hur du tänkt och kan förstå hur andra har tänkt.
 • Du ställer frågor och svarar på frågor som hör ihop med det du diskuterar.

Ämnesspecifika förmågor

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • föra och följa matematiska resonemang, och
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Taluppfattning och tals användning 

 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning.
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
 • Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning och vid beräkningar med skriftliga metoder och miniräknare. Metodernas användning i olika situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.

Algebra 

 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Geometri 

 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Sannolikhet och statistik 
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.

Samband och förändringar 

 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Problemlösning 

 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

En kommentar på “Matematik

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s