No

Kunskapskrav i No, åk 1-3

 • Du kan ge exempel och beskriva enkla samband i naturen nära dig.
 • Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider. Du kan ge exempel på några livscykler hos djur och växter.
 • Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen. Du kan ge exempel på saker som påverkar människor.
 • Du kan samtala om tyngdkraft, friktion och jämnvikt och jämföra med lekar och rörelser.
 • Du kan beskriva vad några olika saker är gjorda av och hur de kan sorteras.
 • Du kan samtala om ljud och ljus. Du ger exempel på vad som typiskt för vatten och luft och jämför med vad du själv kan iaktta.
 • Du kan samtala om berättelser och konst som handlar om naturen och människan.
 • Du kan göra enkla undersökningar och fältstudier om naturen, människan, kraft, rörelse, vatten och luft med hjälp av tydliga instruktioner.
 • Du kan se vad som händer i olika årstider. Du vet vad några djur och växter heter och kan sortera dem efter olika kännetecken. Du beskriver enkla näringskedjor.
 • Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • Du kan sortera några saker efter olika kännetecken. Du separerar lösningar och blandningar på enkla sätt.
 • Du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
 • Du kan visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.

Ämnesspecifika förmågor

Biologi

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet, 
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Fysik

 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Kemi

 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Året runt i naturen 

 • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Kropp och hälsa 

 • Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.
 • Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.
 • Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Kraft och rörelse 

 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.

Material och ämnen i vår omgivning 

 • Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.
 • Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.
 • Vattnets olika former: fast, flytande och gas. Övergångar mellan formerna: avdunstning, kokning, kondensering, smältning och stelning.
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.

Berättelser om natur och naturvetenskap 

 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.

Metoder och arbetssätt 

 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s