So

Kunskapskrav i So, åk 1-3

 • Du kan ge exempel på vad människor och barn har för rättigheter.
 • Du kan prata om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
 • Du kan beskriva hur möten brukar planeras och gå till.
 • Du kan berätta vad några vanliga saker kostar. Du beskriver olika sätt att betala.
 • Du kan beskriva hur naturen och miljön nära dig kan påverka var människor bor och arbetar.
 • Du vet vad man kan få hjälp med i samhället. Du ger exempel på yrken och verksamheter där du bor.
 • Du kan beskriva varför människor flyttar. Du ger exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 • Du kan beskriva hur det du gör i vardagen kan påverka miljön. Du ger förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
 • Du kan upptäcka platser som kan vara farliga i trafiken där du bor. Du ger exempel på hur man beter sig på ett säkert sätt i trafiken.
 • Du kan ta reda på hur det var förr i tiden där du bor och ge exempel på hur människor levde.
 • Du kan jämföra hur livet var förr med hur det är nu. Du gör det med hjälp av människors olika berättelser.
 • Du kan beskriva hur man kan se spår av forntiden i naturen och språket.
 • Du kan beskriva något om de första människorna. Du ger exempel på hur människorna levde och några viktiga historiska händelser.
 • Du kan tala om när saker har hänt med hjälp av tidslinjer och ord som beskriver tid.
 • Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet. Du beskriver några platser som är viktiga för olika religioner som finns där du bor.
 • Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och viktig händelse från kristendomen, judendomen och islam.
 • Du kan berätta lite om några händelser i Bibeln samt om gudar och hjältar i sagor och myter.
 • Du kan ge exempel på vad kristendomen betydde förr i tiden i skolan och där du bor.
 • Du kan titta, läsa eller lyssna på enkel information från olika medier och prata om saker som händer i samhället. Du ställer frågor, kommenterar och säger vad du tycker.
 • Du kan söka information om samhället och naturen med hjälp av att göra intervjuer, observationer och mätningar. Du visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du har kommit fram till.
 • Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Du använder karta, jordglob,
 • väderstreck och ord som beskriver var saker är. Du beskriver vad världsdelarna heter, var de ligger och hur stora de är. Du beskriver också vad andra platser och länder som är viktiga för dig heter, var de ligger och hur stora de är.

Ämnesspecifika förmågor

Genom undervisningen i ämnet geografi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

Geografi

 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
 • värdera lösningar på olika miljö-och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Historia

 • Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Religion

 • Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Samhälle

 • Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Centralt innehåll

Undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska behandla följande centrala innehåll 

I årskurs 1–3 

Att leva tillsammans 

 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser.
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Att leva i närområdet 

 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 • Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 • Yrken och verksamheter i närområdet.

Att leva i världen 

 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
 • Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
 • Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.
 • Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Att undersöka verkligheten 

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s