Svenska

Kunskapskrav i Svenska, åk 1-3

 • Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar.
 • Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
 • Du kan diskutera tydliga budskap i texter. Du jämför med något du själv varit med om.
 • Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
 • Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt plats.
 • Du kan skriva berättelser med tydlig början, handling och avslut.
 • Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen och använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du kan skriva så att det är tydligt vad texten handlar om.
 • Du kan använda bilder för att göra budskapet i dina texter tydligare.
 • Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
 • Du kan berätta om vardagliga händelser så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
 • Du kan ge och ta enkla, muntliga, instruktioner.

Ämnesspecifika förmågor

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Läsa och skriva 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala 

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Berättande texter och sakprosatexter 

 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

Språkbruk 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Skillnader mellan tal-och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning och källkritik 

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

 

SVA

(Det som skiljer sig från kursplanen i Svenska är markerat med blå text.)

Kunskapskrav åk 1-3

 • Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
 • Du kan förstå ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
 • Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför med något du själv varit med om.
 • Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
 • Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt plats.
 • Du kan skriva berättelser med en enkel handling som hänger ihop.
 • Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen (i sv äv: och använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du kan skriva så att det är tydligt vad texten handlar om).
 • Du kan använda bilder för att göra budskapet i dina texter tydligare.
 • Du kan ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
 • Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar med andra om saker du känner till.
 • Du kan ställa frågor, kommentera och säga vad du tycker när du pratar med andra.
 • Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att andra ska förstå vad du säger.
 • Du kan berätta om vardagliga händelser så att det är lätt för den som lyssnar/läser att förstå.
 • Du kan ge och ta enkla, muntliga, instruktioner.
 • Du kan upptäcka när andra inte förstår dig och när du inte förstår andra. Du ber om hjälp med att förklara.

Ämnesspecifika förmågor

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att 

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • välja och använda språkliga strategier, 
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Centralt innehåll

I årskurs 1–3 

Läsa och skriva 

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
 • Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet. 
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.

Tala, lyssna och samtala 

 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder och andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd. 
 • Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets. 

Berättande texter och sakprosatexter 

 • Berättande texter och poetiska texter för barn (i Sv äv: från olika tider och skilda delar av världen). Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning (i Sv äv: samt litterära personbeskrivningar).
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.
 • (i Sv äv: Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.) 

Språkbruk 

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
 • Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk. 
 • Skillnader mellan tal-och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.

Informationssökning och källkritik 

 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s