* Fakta om landet & resedagbok

Uppgift 2A

Denna uppgift göra i samtliga årskurser och ska alltid göras vid resa.

Du ska skriva en resedagbok varje dag. Resedagboken ska skrivas på en dator eller en lärplatta om du har möjlighet till det, annars får du skriva för hand. Om du sakriver digitalt ska det skrivas i valfritt skrivprogram eller på valfri internetbaserad plattform, så som till exempel i en blogg, som du och dina föräldrar kommer överens om är lämplig för er. Din text ska kompletteras med bilder, gärna fotografier du själv tagit eller andra bilder som är bra att ha till din text. Det går också bra att rita själv.

Den första delen i din resedagbok ska handla om platsen du reser till. Det blir som en faktatext om den platsen du besöker. Detta kan med fördel göras innan ni åker så att du kan en del om platsen du ska besöka innan du kommer dit. Be dina föräldrar om hjälp ifall det blir klurigt. Tänk på att inte plocka fakta från vilka sidor som helst från internet, eftersom det kan finnas faktafel om källorna inte är säkra.

Denna uppgift ska redovisas på något sätt. I uppgift 2B kan du välja att redovisa genom att skapa ett eget bildspel eller en egen film. Om du väljer att ej redovisa som förlaget i uppgift 2B får du och dina föräldrar tillsammans komma på ett lämpligt sätt att redovisa för dina klasskamrater när du kommer tillbaka till skolan. Tänk på att träna på din redovisning innan så att du känner dig säker och kan din redovisning bra!

 

Frågor som du ska besvara i faktatexten:

 • Vilket land och vilken stad är du i? Är du i huvudstaden? Om inte, vilken är landets huvudstad?
 • Vilket/vilka språk talas i landet?
 • Vilken världsdel ligger landet i?
 • Var på kartan ligger landet/staden? Vilka är grannländerna? Närmaste hav?
 • Vilken tidszon gäller i landet? Vad är klockan i Sverige när klockan är 12.00 där du är?
 • Vilken valuta används i landet? Hur mycket är en svensk krona värd i landets valuta?
 • Är det dyrt eller billigt att handla i landet jämfört med i Sverige?
 • Berätta om en måltid ni ätit och ungefär hur mycket den kostade. Är det dyrt eller billigt jämfört med  Sverige? Vad beror det på?
 • Finns det någon mat som är speciell för landet?
 • Vilken årstid är det i landet?
 • Använd dina sinnen för att beskriva din upplevelse av staden/landet. Hur luktar det? Hur smakar det? Hur känns det? Hur ser det ut? Hur låter det? (Du kan till exempel beskriva hur det kändes när du klev av flygplanet om du flög till landet. Eller hur din första måltid smakade.)
 • Berätta om en sevärdhet som finns där du är. Beskriv hur sevärdheten ser ut (i text).
 • Berätta något mer om landet/staden/din semester. Har man liknande yrken som i Sverige? Hur fungerar trafiken? Är det kyrkor, moskeer, synagogor eller något annat som är vanligast?

Nedan hittar du de kunskapskrav och det centrala innehåll som uppgiften syftar till att nå. Utdrag ur Lgr11 för årskurserna 1-3.

Kunskapskrav i fokus

Svenska

 •       Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
 •       Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt plats.
 •       Du kan använda bilder för att göra budskapet i dina texter tydligare.
 •       Du kan berätta om vardagliga händelser så att det är lätt för den som lyssnar/läser att förstå.
 •       Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen och använda viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du kan skriva så att det är tydligt vad texten handlar om.
 •       Du kan använda bilder för att göra budskapet i dina texter tydligare.
 •       Du kan berätta om vardagliga händelser så att det är lätt för den som lyssnar/läser att förstå.

SVA

 •       Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
 •       Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt plats.
 •       Du kan skriva enkla texter på dator och med en handstil som går att läsa.
 •       Du kan stava ord som du ofta använder och ord som är vanliga i texter som handlar om saker du känner till. Du använder stor bokstav, punkt och frågetecken på rätt plats.
 •       Du kan söka information från en källa som någon visar dig. Du kan skriva en enkel faktatext med den viktigaste informationen.
 •       Du kan använda egna och viktiga ord som hör ihop med det du skriver om. Du kan skriva så att det är tydligt vad texten handlar om.
 •       Du kan använda bilder för att göra budskapet i dina texter tydligare.
 •       Du har ett ganska bra ordförråd som du använder när du pratar med andra om saker du känner till.
 •       Du kan använda metoder som fungerar ganska bra för att andra ska förstå vad du säger.
 •       Du kan berätta om vardagliga händelser så att det är lätt för den som lyssnar/läser att förstå.

Matte

 •       Du kan lösa enkla matteproblem och beskriva hur du löser dem. Du kan värdera om dina svar är rimliga.
 •       Du väljer lämpliga metoder när du löser matteproblem.
 •       Du kan använda mattebegrepp i vardagen och beskriva dem med hjälp av symboler, saker eller bilder.
 •       Du kan ge exempel på hur några mattebegrepp hör ihop.
 •       Du kan använda viktiga geometriska ord för att beskriva vad som är typiskt för geometriska figurer. Du kan jämföra figurerna och beskriva deras läge med hjälp av lägesord.
 •       Du kan göra enkla uträkningar. Du väljer passande sätt att göra dessa.
 •       Du kan rita av och med hjälp av instruktioner göra enkla geometriska figurer.
 •       Du kan på ett enkelt sätt mäta, jämföra och gissa längder, massor, volymer och tid. Du använder vanliga enheter när du visar ditt resultat.
 •       Du kan läsa av och göra enkla tabeller och diagram när du undersöker saker som du känner till.

No

 •       Du kan berätta hur naturen ändras under olika årstider. Du kan ge exempel på några livscykler hos djur och växter.
 •       Du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen. Du kan ge exempel på saker som påverkar människor.
 •       Du kan se vad som händer i olika årstider.
 •       Du kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

So

 •       Du kan ge exempel på vad människor och barn har för rättigheter.
 •       Du kan prata om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de behövs.
 •       Du kan berätta vad några vanliga saker kostar. Du beskriver olika sätt att betala.
 •       Du kan beskriva hur naturen och miljön nära dig kan påverka var människor bor och arbetar.
 •       Du vet vad man kan få hjälp med i samhället. Du ger exempel på yrken och verksamheter där du bor.
 •       Du kan beskriva varför människor flyttar. Du ger exempel på vad en flytt kan betyda för barn och familjer.
 •       Du kan tala om när saker har hänt med hjälp av tidslinjer och ord som beskriver tid.
 •       Du kan prata om frågor som du känner till som handlar om livet. Du beskriver några platser som är viktiga för olika religioner som finns där du bor.
 •       Du kan ge exempel på någon högtid, symbol och viktig händelse från kristendomen, judendomen och islam.
 •       Du kan söka information om samhället och naturen med hjälp av att göra intervjuer, observationer och mätningar. Du visar på ett enkelt och tydligt sätt vad du har kommit fram till.
 •       Du kan göra enkla undersökningar av omvärlden. Du använder karta, jordglob, väderstreck och ord som beskriver var saker är. Du beskriver vad världsdelarna heter, var de ligger och hur stora de är. Du beskriver också vad andra platser och länder som är viktiga för dig heter, var de ligger och hur stora de är.

Bild

 •       Du kan skapa bilder som berättar och visar vad någon varit med om och vad någon tycker. Du gör budskapet i dina bilder tydligt på ett ganska bra sätt.
 •       Du kan skapa bilder med hjälp av färger, former, linjer, ytor, förgrunder eller bakgrunder.
 •       Du kan redovisa dina bilder och anpassa redovisningen till budskap och situation på ett ganska bra sätt.
 •       Du kan diskutera uttryck, innehåll och funktion i bilder från förr och nu och från olika kulturer. Du beskriver hur de hänger ihop med dina erfarenheter, andra bilder och händelser i omvärlden.

Musik

 •       Du kan samtala om ditt och andras musicerande.
 •       Du kan berätta om dina musikupplevelser. Du ger exempel och beskriver hur musik kan påverka människor.
 •       Du kan känna igen och ge exempel på vad som är typiskt för olika musikstilar och för musik från olika kulturer. Du ger exempel på instrument från olika instrumentgrupper.

 

Förmågor i fokus (TB5)

Analysförmåga

 •      Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden.
 •      Kan se att det finns både bra och dåliga sätt med allt.
 •      Förklara och visar hur saker hör ihop.
 •      Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man förstår saker olika.
 •      Jämför hur saker är lika och olika varandra.
 •      Jämför bra och dåliga sätt och väljer det bästa sättet.
 •      Kommer på lösningar på problem.

Kommunikativ förmåga

 •      Samtalar, resonerar och diskuterar med andra.
 •      Kan och vågar berätta vad an tror på, även när andra berättar att de tror något annat.
 •      Kan och vågar berätta varför man tror och tycker som man gör.
 •      Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör.
 •      Redovisar sitt arbete för andra.
 •      Kan berätta vad man tycker så att andra förstår.
 •  Vågar berätta vad man tycker ochstå för vad man tycker.

Metakognitiv förmåga

 •      Löser problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i och med tanke på vad man vill ska hända.
 •      Funderar över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.
 •      Funderar över om informationen är viktig eller inte.
 •      Vågar testa sig fram. Vågar ändra sig ifall det visar sig att man har fel.
 •      Visa att man kan ta goda beslut.
 •      Visa att manlägger märke till saker som händer omkring oss och att man funderar över dem.
 •      Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.
 •      Funderar över vad som är möjligt eller inte i olika situationer.

Procedurförmåga

 •     Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt.
 •      Förstår skillnaden mellan fakta och åsikter.
 •      Kan söka och samla information man vill ha.
 •      Funderar över om informationen är rätt och riktig för att veta om man kan använda den.

Begreppslig förmåga

 •      Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen.
 •      Förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 •      Förstå vad begrepp och ord betyder.
 •      Kan använda ord och begrepp på nya sätt.

Centralt innehåll i fokus

Svenska

Läsa och skriva
 •       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •       Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 •       Handstil och att skriva på dator.
 •       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •       Sambandet mellan ljud och bokstav.
Tala, lyssna och samtala
 •       Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
Berättande texter och sakprosatexter
 •    Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
Språkbruk
 •    Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
 •    Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Informationssökning och källkritik
 •    Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 •    Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

SVA

Läsa och skriva
 •       Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
 •       Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom sin text och göra förtydliganden.
 •       Handstil och att skriva på dator.
 •       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •       Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 •       Sambandet mellan ljud och bokstav.
Tala, lyssna och samtala
 •       Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
Berättande texter och sakprosatexter
 •    Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
Språkbruk
 •    Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 •    Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.
Informationssökning och källkritik
 •    Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
 •    Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Bild

Bildframställning
 •       Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
 •       Redskap för bildframställning
Bildanalys
 •       Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
 •       Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Engelska

Kommunikationens innehåll
 •       Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 •       Intressen, personer och platser.
 •       Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
Lyssna och läsa – reception
 •       Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 •       Olika former av enkla samtal och dialoger.
 •       Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion
 •       Enkla presentationer.
 •       Enkla beskrivningar och meddelanden.
 •       Sånger, ramsor och dramatiseringar.

Matte

Taluppfattning och tals användning
 •       De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
 •       Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar och uppskattningar.
Geometri
 •       Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
Problemlösning
 •       Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
 •       Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Musik

Musikens sammanhang och funktioner
 •       Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
 •       Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.

No

Året runt i naturen
 •       Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.
 •       Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
 •       Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
Kropp och hälsa
 •       Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

So

Att leva tillsammans
 •       Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.
 •       Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
Att leva i närområdet
 •       Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
 •       Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
 •       Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.
 •       Yrken och verksamheter i närområdet.
Att leva i världen
 •       Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
 •    Pengars användning och värde. Olika exempel på betalningsformer och vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
 •    Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 •    Att undersöka verkligheten
 •    Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.
 •    Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
 •    Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

 

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s