* Lästräna

Denna uppgift göra i samtliga årskurser och ska alltid göras vid resa.

Ta reda på vilka kapitel som ska läsas i läseboken, under den tid ni är bortresta. Ta med läseboken och läs dessa kapitel tillsammans under resan. Träna och läs kapitlen tillsammans flera gånger, på olika sätt. Låt eleven läsa tyst, låt eleven läsa högt för dig, låt eleven lyssna när du läser högt, läs varannan mening och så vidare.

Prata om texten ni läser tillsammans. Använd lässtrategierna (mer info om dem här) för att förstå texten. Prata om ords betydelse, ords stavning kopplat till ljudbilderna och ställ frågor om texten ni läst till eleven för att skapa förståelse för berättelsen.

 

Nedan hittar du de kunskapskrav och det centrala innehåll som uppgiften syftar till att nå. Utdrag ur Lgr11 för årskurserna 1-3.

Kunskapskrav i fokus

Svenska

 •       Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar.
 •       Du kan förstå vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
 •       Du kan diskutera tydliga budskap i texter. Du jämför med något du själv varit med om.

SVA

 •       Du kan med flyt läsa texter som handlar om saker du känner till. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
 •       Du förstår ganska bra vad du läser. Du berättar på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.
 •       Du kan diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför med något du själv har varit med om.

Förmågor i fokus (TB5)

Kopplas till frågor om texten, till exemepel:

* Vad hände? Varför?

* Hur vet du det?

Analysförmåga

 •       Beskriver varför det blev så och hur det påverkar framtiden.
 •       Kan se att det finns både bra och dåliga sätt med allt.
 •       Förklara och visar hur saker hör ihop.
 •       Kan se på saker på olika sätt och förstå varför man förstår saker olika.
 •       Jämför hur saker är lika och olika varandra.
 •       Jämför bra och dåliga sätt och väljer det bästa sättet.
 •       Kommer på lösningar på problem.
 •       Testar olika strategier och väljer den som är mest lämplig.

Kommunikativ förmåga

 •       Samtalar, resonerar och diskuterar med andra.
 •       Kan och vågar berätta vad man tror på, även när andra berättar att de tror något annat.
 •       Kan och vågar brätta varför man tror och tycker som man gör.
 •       Berätta varför man tycker som man tycker eller gör som man gör.
 •       Redovisar sitt arbete för andra.
 •       Kan berätta vad man tycker så att andra förstår.
 •      Vågar berätta vad man tycker ochstå för vad man tycker.

Metakognitiv förmåga

 •       Löser problem på ett bra sätt utifrån vilken situation man är i och med tanke på vad man vill ska hända.
 •       Funderar över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs.
 •       Funderar över om informationen är viktig eller inte.
 •       Vågar testa sig fram. Vågar ändra sig ifall det visar sig att man har fel.
 •       Visa att man kan ta goda beslut.
 •       Visa att manlägger märke till saker som händer omkring oss och att man funderar över dem.
 •       Välja det bästa sättet att göra något på för att få bästa resultat.
 •       Funderar över vad som är möjligt eller inte i olika situationer.

Procedurförmåga

 •      Kunna sortera information man hittat på ett bra sätt.
 •       Förstår skillnaden mellan fakta och åsikter.
 •       Kan söka och samla information man vill ha.
 •       Funderar över om informationen är rätt och riktig för att veta om man kan använda den.

Begreppslig förmåga

 •       Kunna använda ord och begrepp i olika tillfällen.
 •       Förstå hur begrepp och ord hör ihop.
 •       Förstå vad begrepp och ord betyder.
 •       Kan använda ord och begrepp på nya sätt.

Centralt innehåll i fokus

Svenska

Läsa och skriva
 •       Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 •       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •       Sambandet mellan ljud och bokstav.
Tala, lyssna och samtala
 •       Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 •       Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
Språkbruk
 •    Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

SVA

Läsa och skriva
 •       Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 •       Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 •       Läsriktning samt bokstävers form och ljud i jämförelse med modersmålet.
 •       Sambandet mellan ljud och bokstav.
Tala, lyssna och samtala
 •       Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
 •       Svenska språkets uttal i jämförelse med modersmålets.
Berättande texter och sakprosatexter
 •    Berättande texter och poetiska texter för barn. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
Språkbruk
 •    Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 •    Vardagliga ords betydelseomfång och kategorisering i jämförelse med elevens modersmål, till exempel att flera ord på ett språk motsvaras av ett ord på ett annat språk.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s